Kontakt: feliks39@o2.pl  
Feliks Trusiewicz
 książki, które napisał

Listy czytelników i publikacje


Poniżej prezentujemy listy, które czytelnicy przesłali do Autora po lekturze jego książek oraz publikacje na temat twórczości Trusiewicza, które ukazały się w prasie:


Pani Jadwiga Faligowska z Wrocławia

Pan Tomasz Bednarek z Tarnowa

Pan Adam Burzyński z Dzierżoniowa

Pani Agnieszka Grędzik z Kielc

Państwo Janina i Zdzisław Koksanowicz z Wrocławia

Pan Czesław Korneluk ze Słupska

Pani Anna Kownacka-Góral z Łodzi

Pan Stanisław Maszkowski z Piotrkowa Trybunalskiego

Pani Marzena Olchowik

Pan Jerzy Olczyk z Tarnowskich Gór

Pani Wiktoria Owerska z Ząbek

Pani Wanda Pepol z Olsztyna

Pani Krystyna Płachno z Jaksonowic

Pan Henryk Radecki z KanadyRecenzje książek Feliksa Trusiewicza:


"Duszohubka" - recenzja autorstwa pana Natana Grossa,
Nowiny Kurier 21.05.2004 r.


Recenzja "Duszohubki" napisana przez pana Zbigniewa J. Wójcika
- Zesłaniec nr 29/2007


Kolejna recenzja "Duszohubki", tym razem książka Autora została oceniona przez pana Tadeusza Żabskiego,
Literatura ludowa marzec-kwiecień 2/2003


"Zbrodnie - ludobójstwodokonane na ludności polskiej w powiecie Łuck, woj. wołyńskie, w latach 1939-1944" - artykuł Feliksa Trusiewicza w czasopiśmie
Na Rubieży, 5(24)/1997


"Wołyń usiany jest zapomnianymi polskimi grobami" - Feliks Trusiewicz,
Biuletyn informacyjny 27. Dywizji Wołyńskiej AK nr 4(100)/2008


List w obronie pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, napisany przez Trusiewicza do redakcji czasopisma polonijnego wydawanego w Stanach Zjednoczonych.
W obawie przed represjami, Autor podpisał się pseudonimem Bolesław Kopij


Recenzje różne z bloga "Szczur w Antykwariacie" (Pokolenie, Duszohubka, Hawryłko, Ścieżki mojego życia).

© Copyright Anna Trusiewicz-Adrabińska        Design by : Free Templates