Kontakt: feliks39@o2.pl  
Feliks Trusiewicz
 książki, które napisał

Poniżej prezentujemy książki napisane przez Feliksa Trusiewicza. Zamieszczone zostały zarówno krótkie opisy publijacji jak i ich bezpośrednie fragmenty.pokolenie

POKOLENIE część I - jest to biografia rodu Trusiewiczów zawarta w okresie: od lat czterdziestych XIX w. kiedy protoplasta rodu, Tomasz Trusiewicz, założył w okolicy misteczka Kołki na Wołyniu, gniazdo rodzinne – Obórki, do drugiej wojny światowej i krwawej pacyfikacji tego osiedla przez policję ukraińską i Niemców.
Zawarty w książce epilog jest rodzajem przeglądu ocalałych po wojnie członków rodzin Trusiewiczów. Tych, które mieszkały w różnych miejscach na Wołyniu, nie w obórkach i w latach 1943 – 1944 zostały przesiedlone w granice pojałtańskiej Polski, głównie na ziemie odzyskane i tych których losy wojny rozsiały po świecie. Prezentuje też rodziny Trusiewiczów żyjących na terenie USA i Kanady, których przodkowie przybyli tam przed pierwszą wojną światową.
Do książki dołączone jest zestawienie genealogiczne rodu Trusiewiczów.
W roku 1993 decyzją jury konkursu „Kresy Wschodnie pod okupacjami 1939 – 1045” organizowany przez Instytut Studiów Politycznych PAN "Pokolenie" otrzymało wyróżnienie specjalne (do obejrzenia >>TUTAJ<<).

Fragment pierwszej części POKOLENIA do przeczytania TUpokolenie2

POKOLENIE część II - wydane w 2005 roku we Wrocławiu, jest kontynuacją historii rodzinnej z pierwszej części i obejmuje okres od końca drugiej wojny światowej do roku 2005. Tu również losy autora i jego rodziny śledzimy na tle wydarzeń i problemów społeczno-politycznych w naszym kraju, takich jak: hegemonia i terror stalinowskiej komuny w PRL, masowe zrywy sprzeciwu narodowego lat pięćdziesiątych, euforia po wyborze papieża Polaka, eksplozja antykomunistycznej Solidarności, dramat narodowy wywołany wprowadzeniem stanu wojennego i wreszcie od roku 1989, narodziny Trzeciej Rzeczpospolitej.
Książka jest owocem pracy wielu członków rodziny, których wspomnienia autor wprowadził w kontekst całości opowiadania.

Fragment drugiej części POKOLENIA do przeczytania TU


Pokolenie część druga zamyka cykl wspomnień autora o charakterze autobiograficznym. Następne publikacje, - Duszohubka i Hawryłko, to opowieści o ziemi rodzinnej autora - Wołyniu, a ich opracowania mają charakter epicki.
duszohubka

DUSZOHUBKA - jest opowieścią o północnym Wołyniu z jego wieloetnicznym społeczeństwem, niezwykle barwnym folklorem i urokiem krajobrazów. Autor zachował w pamięci polski język gwarowy tego regionu Wołynia i prezentuje go w licznych dialogach i monologach Czytelnik Duszohubki pozna życie i koegzystencję międzyetniczną ludów Wołynia w okresie międzywojennym i dramaturgię wydarzeń z czasu drugiej wojny światowej.
Od początku do końca opowieści przewija się wątek dotyczący dwojga ludzi, polskiego chłopca i ukraińskiej dziewczyny. Ma on silne zabarwienie uczuciowe, gdyż relacja między nimi to epopeja wielkiej miłości.
Tytuł książki wywodzi się od nazwy popularnej łódki, dłubanki, używanej na Polesiu i północnym Wołyniu. Była to łódka niebezpieczna - wywrotna i wymagająca umiejętności używania jej. W odczuciu autora duszohubka jest alegorią Wołynia - ziemi niespokojnej, burzliwej.
Pierwszy nakład książki wydany przez Wrocławską Drukarnię Naukową PAN w roku 2002 był dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

"Duszhubka" otrzymała szereg pochlebnych recenzji napisanych przez pracowników naukowych. Informację o nich przytaczam TUTAJ.

Do przeczytania fragmenty DUSZOHUBKI: "Przygoda myśliwska w zimowej scenerii" oraz "Randka dwojga kochanków na łódce w scenerii letniej"hawryłko

HAWRYŁKO - podobnie jak Duszhubka, jest opowieścią dotyczącą tego samego regionu Wołynia, z tą różnicą, że akcja opowiadania rozwija się w innych miejscowościach i inni są bohaterowie. Tu również autor rozpoczyna opowieść od okresu międzywojennego, charakteryzując życie i koegzystencję ówczesnego społeczeństwa zróżnicowanego etnicznie. Barwnie maluje piękno tamtejszych krajobrazów, zwłaszcza wspaniałych lasów, pełnych dzikiego ptactwa i zwierzyny, dominujących przestrzennie i będących głównym bogactwem regionu.
Ten zakątek naturalnego spokoju i harmonii współżycia międzyetnicznego, brutalnie burzy wojna. Następuje okrutna okupacja sowiecka, a po niej niemiecka, niosąca zagładę Żydów i rzeź ludności polskiej prowadzoną przez bandy nacjonalistów ukraińskich. Końcowe rozdziały książki ilustrują bohaterską obronę Przebraża, ostatniego obronnego bastionu Polaków przed bandami UPA.
I tu w opowieść wpleciony jest wątek miłosny - tym razem niezwykły, bo aryjskiego chłopca i żydowskiej dziewczyny. Chłopak ten jest głównym bohaterem opowieści, a jego imię - Hawryłko - jest tytułem książki.
Jako postscriptum do całej opowieści autor zamieścił dostarczone mu przez jego ziomków wspomnienia i archiwalne zdjęcia z Wołynia, dotyczące czasu i miejsca na którym rozgrywa się akcja opowieści Hawryłko. Autorem wspomnień jest wrocławianin, Kazimierz Pastuszek. Napisane przez niego wspomnienia, to rodzaj monografii Cumania, jego rodzinnej miejscowości na Wołyniu, w okresie najtrudniejszym dla Polaków. W roku 1943 Pastuszek miał jedenaście lat, jednak pamięta tamte czasy i tragiczne wydarzenia. Jego wspomnieniowa relacja jest poruszającym dokumentem losu wielu polskich dzieci, które były świadome grozy sytuacji a owych dniach...

A oto wyjęty z kontekstu fragment HAWRYŁKI, "Rozmowa z księdzem" - do przeczytania TUpokolenie3

POKOLENIE część III - Tu wkrótce pojawi się opis książki.

POKOLENIE część III - do przeczytania TUpokolenie3

MEDALIONIK - jest fabularną opowieścią o dziejach polskiej rodziny żyjącej na Wołyniu w latach międzywojennych i w czasie drugiej wojny światowej. Jej tragiczna historia jest przykładem losu wielu polskich rodzin tego regionu, represjonowanych przez kolejnych okupantów oraz w sposób wyjątkowo okrutny mordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. W rezultacie tych represji tysiące Polaków znalazło się na Syberii lub doznało okrutnych krzywd z rąk okupanta niemieckiego, reszty dokonali terroryści z UPA, pacyfikując wszystkie osiedla polskie. W wyniku tych akcji członkowie rodzin, którzy ocaleli, zostali rozproszeni po całym świecie. Po wojnie szukali się wzajemnie. Nie wszystkim udało się odnaleźć i połączyć ze sobą. Dotyczyło to zwłąszcza dzieci. O takim dramacie polskich dzieci opowiada historia opisana na kartach tej książki.

Fragment z książki MEDALIONIK "Jarmark w Kostopolu" - do przeczytania TUscieżki mojego życia

ŚCIEŻKI MOJEGO ŻYCIA - Tu wkrótce pojawi się opis książki.

ŚCIEŻKI MOJEGO ŻYCIA - do przeczytania TUNAD SUŁCZĄ - Tu wkrótce pojawi się opis książki.

Do przeczytania fragment NAD SUŁCZĄ: "Zdarzenia nad stawem"
Jeśli zainteresowała Państwa któraś z powyższych pozycji, proszę o kontakt.

© Copyright Anna Trusiewicz-Adrabińska        Design by : Free Templates